Liên Đoàn Hướng Việt

Liên Ðoàn Hướng Việt được thành lập chính thức trong buổi tiệc mừng Giáng Sinh năm 1999. (Dec 19, 1999). Hiện nay Liên Đoàn gồm có các đoàn (hay đơn vị) sau đây:


1. Thiếu đoàn Hướng Việt, (BSA-Boy Scout Troop 288) -Thành lập Tháng 5, năm 1988

2. Ấu đoàn Hướng Việt, (BSA-Cub Scout Pack 288) - Thành lập Tháng 5, năm 1996

3. Thanh đoàn Hướng Việt (BSA-Venturing- Co-ed Crew 288) -Thành lập Tháng 5, năm 1999

4. Đoàn Nữ Hướng Việt (GSUSA Multill-program level Group 60780) - Thành lập Tháng 10, năm 2005

Thiếu Đoàn Lạc Long Quân - Troop 288 (1988) do trưởng Trần Văn Hùng làm Thiếu Trưởng đầu tiên và Ấu Đoàn Phù Đồng - Pack 288 (1996) do trưởng Trần Văn Long làm Bầy Trưởng đâu tiên.

Thiếu Đoàn và Ấu Đoàn lúc thành lập do Linh Mục Nguyễn Mạnh Tân làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (Committee Chair) dưới sự bảo trợ của Vietnamese Catholic Community, Inc. Hai đơn vị ban đầu thuộc Liên Đoàn Diên Hồng.

Đến giữa năm 1999, nhận thấy sự quá nhiều đơn vị (8 đơn vị) trong cùng một liên đoàn Diên Hồng và nhất là có 3 đơn vị với tình trạng đặc biệt phải sinh hoạt khác ngày gây nên sự khó khăn phối hợp sinh hoạt chung. Ấu Đoàn 288, Thiếu Đoàn 288 và Thanh Đoàn Bắc Đẩu (Post 147) với trưởng Trần Anh Kiệt làm Thanh Trưởng quyết định tách ra thành liên đoàn mới với tên Liên Đoàn Hưóng Việt.

Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân

Vị thành lập và là chủ tịch hội đồng quản trị thiếu Đoàn 288 (Troop 288 Committee Chairman) đầu tiên

Rev Nguyen Manh Tan

Sinh năm 1930 tại Mỹ Dụ, Hưng Yên, Nghệ An đã yên nghỉ trong Chúa
lúc 14:02 ngày thứ ba 17 tháng 1 năm 2017 tại San Jose, California, USA
Hưởng thọ 87 tuổi
Với 66 năm khấn dòng và 58 năm Linh mục.

Hiện nay hầu hết tất cả các trưởng hay cha mẹ và các em thuộc Liên Đoàn HV không biết, cũng như chưa hề nghe hoặc gặp mặt vị linh mục này. Linh mục Nguyễn Mạnh Tân đã từng là vị sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một trưởng huấn luyện trong toán huấn luyện quốc gia của Hội Hướng Đạo Việt Nam trước năm 1975.

Trong thời gian Linh Mục Tân đến phục vụ tại cơ sở Singleton (1986-1997), ngài nhận biết nhu cầu giáo dục cho thanh thiếu niên quanh vùng thật cần thiết. Năm 1988, sẵn với  con tim HĐ trong lòng, ngài đã đứng tên cùng với ông Trần Văn Hùng thành lập Thiếu Đoàn 288 để từ đó, thiếu đoàn 288 chúng ta đã phát triền và lập thành Liên Đoàn Hướng Việt, San Jose.

Coming Up Events