Gia Nhập Liên Đoàn Hướng Việt

Liên Đoàn Hướng Việt xin chào đón quý phụ huynh cho con em gia nhập Liên Đoàn.

Tùy theo tuổi, phái tính hay/và chương trình học vấn, các em sẽ được ghi danh theo một trong các đơn vị sau đây:

* Ấu đoàn (Pack 288): Ấu đoàn còn chia thành các các đàn như sau:

  • Đàn Tiger: 7 tuổi hay đang học lớp 1
  • Đàn Wolf: 8 tuổi hay học xong lớp 1
  • Đàn Bear: 9 tuổi hay học xong lớp 2
  • Đàn Webelos: 10 tuổi hay học xong lớp 3

* Thếu đoàn (Troop288): các em trai từ 11 tuổi rưỡi hay đã học xong lớp 5 và dưới 18 tuổi.

* Thanh đoàn (Crew 288): các em trai và gái từ 14 hay đã học xong lớp 8 đến 20 tuổi

* Nữ Đoàn 60780 – (Multi level)- Brownie: đang học lớp 2 đến lớp 3

  • Junior: đang học lớp 4 đến lớp 5
  • Cadette: đang học lớp 6 đến lớp 8
  • Senior: đang học lớp 9 đến lớp 10
  • Ambassador: đang học lớp 11 đến lớp 12

Thủ tục ghi danh:

A. Điền các đơn:

 1. Đơn ghi danh (Application)
 2. Phiếu cho phép chụp hình và miễn tố (Consent For Use of Photographs and Waiver Statement)
 3. Phiếu cho phép cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp (Emergency Consent for Minor):  Cần có chữ ký của cả cha và mẹ, ngoại trừ gia đình chỉ có một phụ huynh
 4. Hồ sơ sức khoẻ:
  • Hồ sơ sức khoẻ dùng cho các em thành viên Hội Nam Hướng Đạo HK (BSA Personal Health and Medical Record) - Chỉ cần điền phần A và phần B. Điền thêm C do bác sĩ gia đình ký  khi các em dự tính sẽ đi trại quá 3 ngày.  |
  • Hồ sơ sức khoẻ dùng cho các em thành viên Hội Nữ Hướng Đạo HK (GSUSA Health History Record)

 5. Phiếu cho biết thêm về cá nhân các em thuộc Hội Nam Hướng Đạo HK (Data Collection Form)
 6. Giấy cho phép sinh hoạt hằng năm cho các em thành viên Hội Nữ Hướng Đạo HK (Annual Permission)

B. Chi phí:

- Lệ phí ghi danh và sinh hoạt: Tùy tháng gia nhập, Liên Đoàn sẽ cho biết khi gia nhập.

- Quần áo, dụng cụ cá nhân, v.v, phụ huynh sẽ mua cho các em.

C. Sinh Hoạt:

Các em sinh hoạt hằng tuần từ 9:30 đến 11:30 mỗi sáng Thứ Bảy

Trong trường hợp có sinh hoạt đặc biệt,  Liên Đoàn sẽ thông báo đến phụ huynh.


Coming Up Events

Sat Apr 08, 2023 @ 8:30AM - 03:00PM
VSC SM Training
Sat Apr 08, 2023 @ 9:30AM - 11:00AM
BOR