HÌNH ẢNH SINH HOẠT

 

Tuần Lễ 18 Tháng 1 Năm 2014 - Derby Car

Tuần Lễ Ngày 8 Tháng 3 Năm 2014 - NASA Field Trip

 

Tuần Lễ Ngày 22 Tháng 3 Năm 2014 - Ngày Đi Xe Đạp

 

Tuần Lễ Ngày 17 Tháng 5  Năm 2014 - Tập Làm Đồng Hồ

 

Tuần Lễ Ngày 28 Tháng 6 Năm 2014 - Hiking at Alum Rock Park

 

Tuần Lễ Ngày 16 Tháng 8  Năm 2014 - Foot Racer Project - Tập 1

 

Tuần Lễ Ngày 23 Tháng 8 Năm  2014 - Air Plane Control Day

 

Tuần Lễ Ngày 6 Tháng 9  Năm 2014 - Foot Racer Project - Tập 2

 

Tuần Lễ Ngày 13 Tháng 9 Năm 2014 -  Foot Racer Project - Tập 3

 

Tuần Lễ Ngày 20 Tháng 9 Năm 2014 - Xe Đạp và Thả Diều

Tuần Lễ Ngày 27 Tháng 9 Năm 2014 - Làm Lồng Đèn - Tập 1

Tuần Lễ Ngày 5 Tháng 10 Năm 2014 - Ngày Hướng Đạo Việt Nam 2014

Tuần Lễ Ngày 11 Tháng 10 Năm 2014 - Làm Lồng Đèn - Tập 2

Tuần Lễ Ngày 18 Tháng  10 Năm 2014 - Lễ trao thưởng các em

Tuần Lễ Ngày 25 Tháng 10 Năm 2014 Tập làm cầu trụ

Halloween 2014

 

Tuần Lễ Ngày 1 Tháng 11 Năm 2014 Tập sửa xe đạp

 

 Tuần Lễ Ngày 8 Tháng 11 Năm 2014 Đi treo giấy từng nhà xin lon thực phẩm

 

Tuần Lễ Ngày 15 Tháng 11 Năm 2014

Tuần Lễ Ngày 22 Tháng 11 Năm 2014

Tuần Lễ Ngày 29 Tháng 11 Năm 2014

Tuần Lễ Ngày 6 Tháng 12 Năm 2014

Tuần Lễ Ngày 13 Tháng 12 Năm 2014

Tuần Lễ Ngày 20 Tháng 12 Năm 2014

Coming Up Events

Sat Apr 08, 2023 @ 8:30AM - 03:00PM
VSC SM Training
Sat Apr 08, 2023 @ 9:30AM - 11:00AM
BOR