Sẵn-Sàng * Be Prepared

 “Được huấn luyện kỹ thuật Hướng Đạo, nghề rừng, và cắm trại sẽ giúp bạn sống theo Châm Ngôn Hướng Đạo. Bạn sẽ sẵn-sàng khi có người bị thương vì bạn biết cách trợ giúp. Bởi vì bạn sẽ thực tập những kỹ năng cứu sống, bạn có thể cứu một người không biết bơi đang vùng vẫy trong nước sâu. Bất cứ khi nào cần vào kỹ năng lãnh đạo, bạn sẽ hiểu những gì phải làm.

Baden-Powell đã không chỉ suy nghĩ chuẩn bị sẵn-sàng cho trường hợp khẩn cấp mà thôi. Ý tưởng của ông là người Hướng Đạo nên chuẩn bị cho mình để trở thành người công dân có ích, có khả năng lãnh đạo cao và mang lại niềm vui cho người khác. Ông muốn mỗi một người Hướng Đạo sẵn-sàng trong tâm trí và thể xác với một lòng tin mạnh mẽ để đáp ứng đối đầu bất cứ thách thức nào chờ đợi trước mắt.”

Lược dịch từ  Boy Scout Handbook, BSA. 12th edition. 2009 page 25

Coming Up Events